Když si nÄ›kdo chce Äi potÅ™ebuje nÄ›co vyrobit, má už dnes více možností, jak postupovat, než tomu bylo v minulosti. Technický pokrok kráÄí mílovými kroky kupÅ™edu a dneÅ¡ním výrobcům se tak nabízejí i možnosti, o kterých si jejich pÅ™edchůdci mohli nechat leda tak zdát.

Zatímco se kdysi vyrábÄ›lo a dodnes jeÅ¡tÄ› nÄ›kde vyrábí ÄistÄ› manuálnÄ›, je už tento způsob na ústupu, zatímco se jeÅ¡tÄ› donedávna naprosto běžnÄ› pracovalo v továrnách na nÄ›jakých tÄ›ch obrábÄ›cích strojích, i to už se dnes pomalu poÄíná nahrazovat modernÄ›jší alternativou. A tím, co se dnes naopak rozvíjí, je tiÅ¡tÄ›ní takových trojrozmÄ›rných výrobků s pomocí 3D tiskáren.

Asiat a tiskárna

Zatímco šlo i ještě ve vcelku nedávné době docela o raritu, je už dnes dokonce i zakázkový 3D tisk stále běžnější. Stále se rozšiřuje okruh těch, kdo mají k této technologii přístup a využívají ji.

Možností, jak takový 3D tisk využívat, je dnes už dost a dost. Tímto se dají zhotovovat například prototypy výrobků, pÅ™edcházející sériové výrobÄ›, takto se dají ale vyrábÄ›t i rovnou sériové finální výrobky urÄené odbÄ›ratelům. Dají se tak získávat i vÅ¡emožné propagaÄní pÅ™edmÄ›ty, i dejme tomu nedostupné náhradní díly, i leccos další.

3D tištění

StaÄí si tu prostÄ› vytvoÅ™it model, zadat ho do takové tiskárny a tato už následnÄ› sama dokáže z nataveného a tryskou vytlaÄovaného a po vrstvách ukládaného materiálu vytvoÅ™it dokonalou kopii.

Což je, jak jistÄ› uznáte, nÄ›co donedávna nevídaného, moderního a progresivního. Je to nÄ›co, co pÅ™inesla vÄ›da a co má dneÅ¡ním lidem jistÄ› hodnÄ› co nabídnout. A to jak nejrůznÄ›jším firmám, zabývajícím se výrobou Äehokoliv, tak i jednotlivcům, kterým podobný typ výroby může také významnÄ› prospÄ›t. A který je mimo jiné i docela Å¡etrný, provázený jenom naprostým minimem odpadu. A proto má takový trojrozmÄ›rný tisk urÄitÄ› budoucnost.