To, že pobyt v solných jeskyních může léčit, věděli již naši předkové v dávných dobách. Využívali k tomu jeskyně vytvořené přírodou, později pak i solné doly. První zmínky o tomto způsobu léčby v Evropě máme z Polska. Tam se k léčebným pobytům již ve třicátých letech 19. století používal důl Vielička v blízkosti Krakowa. Později, po druhé světové válce, byl tento důl známým místem léčby alergií, astma i jiných onemocnění dýchacích cest.
 mísa soli
Novým a originálním způsobem, jak sůl použít k rehabilitačním i preventivním účelům, jsou jeskyně uměle budované. Používá se v nich sůl kamenná i sůl mořská. Na stavbu jeskyní z kamenné soli je používána sůl těžená v Polsku, na Ukrajině a v Himalájích. Mořská sůl pro je dovážena z oblastí moří Mrtvého, Černého a Baltského. Podle způsobu, jak je sůl v jeskyni používána, je dělíme na tři skupiny.
krystaly soli
·        jeskyně pasivní – sůl se zde nepohybuje, její ionty jsou do vzduchu uvolňovány díky její schopnosti vázat na sebe vodu ze vzduchu, vzdušné vlhkosti, u nás je tento typ jeskyně nejčastější
·        jeskyně aktivní – zde se sůl pohybuje, protože její částice („solný prach“) jsou rozprašovány do jejího interiéru, na jejích stěnách je pak jen dekorativní tenká vrstva soli, tento typ používají nejvíce Rusové a Ukrajinci
·        jeskyně kombinované – ty obsahují prvky jeskyní obou předchozích typů
 krystalová lampa
Solné jeskyně vytvářejí klima přímořských oblastí. Na naše zdraví působí velice dobře vzduch nasycený záporně nabytými částicemi a minerály. Z částic minerálů je zde zastoupen například jód, bróm, hořčík, vápník, draslík nebo selen. K tomu, aby byl efekt co nejlepší, je odborníky doporučováno pobyt v solné jeskyni minimálně pětkrát opakovat. Doporučují se pobyty po dobu 45 minut, dvakrát až třikrát v týdnu. Léčíme tak onemocnění dýchacích cest (záněty nosu, krku a průdušek, zápal plic, bronchitidu a astma), ale i kardiovaskulární problémy, štítnou žlázu, kožní a revmatologická onemocnění a choroby trávicího traktu. Mikroklima solné jeskyně též odbourává stres, neurózy a vyčerpání. Zvyšuje imunitu. A je to také zážitek velice příjemný!