Výběr schodiště https://www.kmkdesign.cz/schodiste-schody je vždy dobré konzultovat s odborníky, neboť laik jen těžko dokáže odhadnout jaký materiál či konstrukci zvolit. Schodiště tvoří jakousi dominantu celého prostoru. V rodinných domech se nejčastěji umisťuje do vstupní haly či chodby, v mezonetových bytech je to pak obývací pokoj. Při výběru schodiště nejde jen o samotný materiál či povrchovou úpravu, důležité je i umístění v interiéru, tvarové řešení nebo vhodně zvolené bezpečnostní prvky.

Velkorysý prostor

Schodiště můžeme z principu rozdělit na dva základní druhy podle umístění, vnější (exteriérové) a vnitřní (interiérové). Podle tvaru pak zase na přímá, lomená do tvaru L nebo U, několikanásobně lomená, točitá a zakřivená. V případě lomených schodišť je na mít i mezipodesta, díky které je možné dosáhnout potřebného sklonu jednotlivých ramen.

točité schodiště

Schodiště může být tvořeno železobetonovou konstrukcí a tvořit tak součást stavby anebo se montovat až následně. Schodiště se skládá z nosné konstrukce, jednotlivých stupňů, podest, mezipodest a zábradlí. Je tedy vcelku logické, že s výběrem správného konstrukčního i materiálového řešení je více než kdy jindy potřebná pomoc odborníka.

Schodiště jako součást obývacího pokoje

V posledních letech se čím dál častěji objevuje schodiště jako součást obývacích pokojů. Pokud je zvolený vhodný materiál, je možné schodištěm podpořit ráz celé místnosti. Schodiště zdolává dvě výškové úrovně a také mnohdy spojuje společenskou a soukromou část domácnosti. A právě zde může tkvět hlavní problém celého řešení. Díky schodišťovému otvoru se totiž může volně rozléhat hovor i hluk, ale také pachy z kuchyně do soukromých prostor, kde je to nežádoucí. V případě návštěvy také budete muset vždy projít kolem centra všeho dění, i za předpokladu, že budete společensky unavení či vám nebude dobře.